Тент на катер Favorit 480

Пвх-тент на катер Faforit 480.